Episodes | Bagerst i bussen

FGU Vestegnen præsenterer en musiktjeneste, der følger de unges sind og deres syn på verdenssituationen, som de oplever den. Denne podcast er tematisk, og bearbejder et nyt tema fra gang til gang, som bliver afspejlet i de unges valg af musik.